Emerytura

Ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych

Dowiedz się, czym są OFE oraz jaki fundusz wybrać


Czym jest OFE oraz w jaki sposób funkcjonują otwarte fundusze emerytalne?

Zazwyczaj przejście na emeryturę wydaje się być dla Polaków czymś bardzo odległym. Ogólny poziom wiedzy o systemie emerytalnym w Polsce jest niski, wiele osób nie zastanawia się nad tym, żeby zacząć oszczędzać pieniędzy na starość. Chcemy wyjaśnić, w jaki sposób działają OFE, czyli otwarte fundusze emerytalne.

Na końcu kariery, będąc w wieku końca ścieżki zawodowej, każdy ma prawo na świadczenie emerytalne. Wysokość emerytury zależy od dużej ilości czynników. Niestety to, w jaki sposób funkcjonuje polski system emerytalny, nie dla każdego jest do końca zrozumiałe. Warto zapoznać się z tym, w jaki sposób działa system emerytalny w Polsce i czym się odróżnia OFE od ZUS-u, aby wiedzieć, jak świadomie oszczędzać i uzyskać więcej będąc na emeryturze.

 

Jaka jest struktura systemu emerytalnego w Polsce?

System emerytalny w Polsce dzieli się na trzy filary:

  • Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
  • Otwarty Fundusz Emerytalny
  • Indywidualne konto emerytalne, pracowniczy program emerytalny, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

W momencie zatrudnienia pracownika na umowę o pracę pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia składek emerytalnych za pracownika. Taka składka wynosi 19,52% od wynagrodzenia pracownika. Składka jest przekazywana na konto ZUS. Po wpłynięciu danej kwoty na konto ZUS-u, zostaje ona podzielona na dwie lub trzy części. Pierwsza (12,22%) trafia na konto osoby ubezpieczonej. Druga (7,3%) na subkonto ZUS, lub w przypadku zadeklarowania składki OFE – 4,38% na subkonta, a 2,92% do Otwartego Funduszu Emerytalnego.

 

Jak skorzystać z OFE?

Na początku kariery zawodowej powstaje kwestia wyboru. Czy chcemy, aby 15% naszej składki emerytalnej zostawić w ZUS, czy aby część składki została przekazana na konto wybranego przez nas OFE. Warto zwrócić uwagę na to, że jesteśmy ograniczeni czasowo i mamy tylko 4 miesiące od rozpoczęcia pierwszej pracy na umowę o pracę, aby podjąć tę decyzję.

Najpierw trzeba wybrać jeden z funduszy, których na chwilę obecną jest dość dużo w Polsce. Następnie należy podpisać umowę z takim funduszem. W związku z tym, iż obecnie jest dużo działających funduszy, przy wyborze warto zwrócić uwagę na politykę inwestycyjną. W przypadku ostatecznego podjęcia decyzji o przystąpienie do Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz podpisania umowy, przyszły emeryt będzie miał dostęp do sprawdzenia informacji na temat zgromadzonych środków na swoim koncie osobistym. Ta informacja jest zazwyczaj przesyłana raz na rok, ponieważ fundusze są zobowiązane do udzielenia takiej informacji.

 

Dziedziczenie składek Otwartego Funduszu Emerytalnego

Dużo osób, które zdecydowały się na branie udziału w OFE, często zastanawiają się, czy kwota zgromadzona na koncie takiego funduszu może zostać poddana dziedziczeniu. Odpowiedź brzmi – tak. Będąc na etapie podpisania umowy, warto wskazać osobę upoważnioną do uzyskania środków z funduszu w przypadku rozwodu małżonków lub śmierci członka OFE. W przypadku z jednej z wyżej podanych przyczyn takiej osobie należy ½ środków zgromadzonych, a kwota zostanie przekierowana na osobisty rachunek OFE małżonka.

 

Jakie są gwarancje oraz co będzie się działo z wpłaconymi środkami do OFE. Czy jest w związku z tym ryzyko?

Jednym z pytań osób stawiających się nad podpisaniem umowy z OFE, co będzie się działo z wpłaconymi pieniędzmi do takiego funduszu i czy jest jakiekolwiek z tym związane ryzyko. Otwarty Fundusz Emerytalny działa na zasadach funduszu inwestycyjnego. Czyli, oznacza to, że taki fundusz na nadchodzące do nich pieniądze kupuje akcje, obligacje oraz inne papiery wartościowe (instrumenty finansowe). To daje zwiększenie wartości środków, które zostały zgromadzone przez fundusz. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że taki fundusz zawsze ma coś w portfelu, ponieważ są to realne instrumenty finansowe. Daje to nam pewną gwarancję, ponieważ nawet w przypadku spadku wartości o kilka procent, ciągle taki fundusz będzie miał aktywy, a nie „puste kieszenie”.

 

Dowiedż się więcej o poszczególnych OFE

Ogólny ranking OFE